+ : การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด


การดำเนินงานแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุด

Untitled Document
สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน

สถานการณ์ปัญหามลพิษกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)
   -พื้นที่ระยอง
   -พื้นที่นิคมตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว IRPC
ผลการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศรายปี
กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด มาบตาพุด IRPC
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2558
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2559
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2560
สรุปสถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจำปี 2561

สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบัน

ตาราง :รายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ปี 2550 - ปัจจุบัน

เดือน
สรุปรายงานสถานการณ์มลพิษทางอากาศ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวรายเดือน
มกราคม 2562 ผลการตรวจวัดมลพิษทางอากาศบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในเดือนมกราคม 2562 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 22 – 123 มคก./ลบ.ม. (ไม่เกินค่ามาตรฐาน 120 มคก./ลบ.ม.) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 21 มกราคม 2562 สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดระยอง พบปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 - 77 ppb (ไม่เกินค่ามาตรฐาน 300 ppb) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่สถานีศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดระยอง และพบปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 0 – 62 ppb (ไม่เกินค่ามาตรฐาน 170 ppb) ค่าสูงสุดตรวจวัดได้ ในวันที่ 29 มกราคม 2562 ที่สถานีศูนย์ราชการระยอง จังหวัดระยอง หมายเหตุ : เป็นตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น รายละเอียด

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10)

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยาย

หมายเหตุ : เป็นตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวที่ผ่านการตรวจสอบในระดับเบื้องต้น

สถานการณ์สารอินทรีย์ระเหยง่าย(VOCs)

ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสอบถามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวคุณภาพอากาศ
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพิ่มเติม : โทรศัพท 0 2298 2292
E-mail : pansak(dot)t(at)pcd(dot)go(dot)th


ปรับปรุงตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว: 27 ก.พ. 62 เวลา 10:56:53