วันที่ 3 เมษายน 2562
  
แบบคำร้องขอตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวผลการสอบ   

1. การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  

ตำแหน่ง จำนวนที่ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวบัญชี เรียกบรรจุถึงลำดับที่ คงเหลือ หมายเหตุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
163 4 159 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ
38 9 29 บัญชีหมดอายุ
วันที่ 10 พ. ค. 2563

2. การนำรายชื่อไปตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
  

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 4 ตำแหน่ง 12 ราย 5 - 16 6,10,13,16,9
2. กรมการข้าว 2 ตำแหน่ง 10 17 - 26 18,26
3. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 9 ตำแหน่ง 27 27 - 53 28,35,37,39,41
43,44,46,53
4. กรมควบคุมโรค 1 ตำแหน่ง 10 54 - 63 58
5. กระทรวงตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 1 ตำแหน่ง 10 ราย 64 - 73 68, 71
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 2 ตำแหน่ง 10 ราย 74 - 83  
         


2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
หน่วยงานที่ขอบัญชี จำนวนตำแหน่งว่าง จำนวนที่จัดส่ง ลำดับที่ของบัญชี ลำดับที่ได้รับคัดเลือก

 
ปรับปรุงตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว: 18 ก.พ. 62 เวลา 13:37:25


ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.